The smart Trick of metlife long-term disability That No One is Discussing

Also, we dropped it all the way down to gold specially due to price tag and referred to as it out for that within the article multiple times. It's possible examine a number of These words in place of staying so fixated within the award pics, mmmk?

Poderá devolver o Produto após obter um número de Autorização de Devolução de Materials e cumprir quaisquer outras indicações transmitidas. Para mais informações consulte e seleccione “supportência”. Esta garantia está condicionada à devolução do Produto. A SanDisk não é responsável por qualquer Produto perdido ou danificado durante o transporte.

Ovo ograničeno jamstvo daje Vam određena zakonska prava. Ovo jamstvo ne utječe na druga prava koja Vam mogu pružati nacionalni, državni i lokalni zakoni.

————————————————————————————————————————————————–

A SanDisk ezt a jótállást a végfelhasználó vásárló (az „Ön”) részére garantálja azzal, hogy ez a termék (a „Termék”) – kivéve a Terméken vagy a Termékkel együtt nyújtott tartalmat és/vagy szoftvert – lényeges gyártási hibáktól mentes, megfelel a SanDisk által közzétett termékleírásnak és a közzétett használati útmutatónak megfelelő rendeltetésszerű használatra alkalmas a táblázatban meghatározott Jótállás Időtartama (Guarantee Period) alatt, amely a vásárlás napján kezdődik, feltéve, hogy a Termék jogszerűen került forgalomba hozatalra. Ez a jótállás kizárólag az Ön részére szól és nem átruházható.

Işbu sınırlı garanti, measurement birtakım özel hukuki haklar tanımaktadır. Ulusal, eyalet bazında ve yerel ölçekteki kanunlar uyarınca, işbu garantiden etkilenmeyecek sair haklara sahip olabilirsiniz.

SanDisk non sarà responsabile dei danni indiretti o consequenziali (inclusa la perdita di dati), o dei danni causati da un uso improprio (incluso l’uso in un dispositivo incompatibile o in modo inappropriato o comunque qualsiasi altro uso non conforme alle istruzioni d’uso), oppure causati da installazione non corretta, riparazione o modifica non professionali o da incidenti. Quanto precede costituisce l’intera responsabilità di SanDisk che non potrà in ogni caso superare il prezzo da Lei pagato, maggiorato dei costi necessari sostenuti for every la richiesta di garanzia. I prodotti SanDisk non devono essere usati in applicazioni il cui malfunzionamento possa rischiare di causare lesioni o la morte, come nel caso di sistemi di sostegno alla vita.

SanDisk acordă prezenta garanție utilizatorului final cumpărator (”Dumneavoastră”), conform căreia acest produs (”Produsul”), cu excepția conținutului și/sau software-ului furnizat împreună cu sau existent pe Produs, nu prezintă defecte materiale de producție, va fi conform cu specificațiile SanDisk publicate cu privire la produs și va fi adecvat pentru utilizare normală în conformitate cu instrucțiunile publicate pe parcursul Termenului de Garanție Adult menționat în tabel cu începere de la info cumpărării sub condiția ca Produsul să fie pus pe piață în mod legal. Prezenta Garanție este furnizată doar către Dumneavoastră și nu poate fi transferată.

ويجب التنويه إلى أن هذا الضمان يُقدم خصيصاً لك ولا يمكن لك التنازل عنه.

Tämä rajoitettu takuu takaa Sinulle tietyt lailliset oikeudet. Kansallinen ja paikallinen lainsäädäntö voi taata sinulle myös muita oikeuksia, joihin tällä takuulla ei ole vaikutusta.

For information on SanDisk products intended for use in relationship with the works by using and units mentioned in factors (i) –(vi), previously mentioned, make sure you take a look at our products page for top endurance solutions Situated right here.

Its incompressible sequential study performance is great, while publish performance is not as wonderful In general. Nonetheless, the travel has other advantages than pure speed.

Currently the read more travel is on the market in only 3 capacities - 60GB, 120GB and 240GB - with Every single capacity obtainable in 4 various options: bare generate, notebook update, desktop up grade along with a combo notebook/desktop upgrade package.

, nici afiliaţii săi ("WDT") nu vor furniza niciun suggestion de suport pentru niciun produs care nu a fost importat sau pus pe piața din SEE de către WDT sau cu acordul WTD și vândut prin canalele sale autorizate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *